Skip Navigation
 

Obchodní řád


Všem našim zákazníkům doporučujeme seznámit se s níže uvedenými obchodními a dodacími podmínkami.

Závaznost objednávky a její vyřízení

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Okamžikem odeslání objednávky vzniká kupní smlouva, zákazník potvrzuje, že souhlasí s obchodním řádem ve znění platném v den odeslání objednávky i platnou cenou zboží. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena automatickou e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba nebo potvrzení obj. nepřišlo, co nejdříve nás prosím kontaktujte. (potvrzení obj. má pouze informativní charakter, že náš server objednávku zpracoval)
Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud jde např. o nějaké chybějící či nepřesné údaje, vyšší hodnotu obj. atp.

Dodací podmínky
Na základě objednávky je zboží dodáváno prostřednictvím zásilkové služby PPL. Dopravné a balné činí 120 Kč pro objednávky do 1200 Kč. Při objednávce nad 1200 Kč je doprava ZDARMA.

Zboží je vyexpedováno v pracovní dny zpravidla IHNED, nejpozději do 24 hodin od přijetí závazné objednávky, víkendem se tato doba prodlouží. V případě změny délky dodací lhůty budete informováni na Vámi uvedený e-mail nebo telefonicky, popř. upozorněním na www stránkách (dovolená, svátky).
Přepravce obvykle doručí zásilku do druhého pracovního dne, termín doručení zásilky k zákazníkovi závisí na přepravních podmínkách přepravce (viz. níže nebo www.ppl.cz).
Prodejce neodpovídá za případnou prodlevu v doručení zásilky způsobenou přepravcem.

Osobní odběr je možný PO, ÚT, ČT, PÁ od 7.00 – 15.30 hodin a ve STŘ od 7.00 - 17.00 hod v sídle firmy.

Informace společnosti PPL pro příjemce zásilky:
Doručení balíku:
- řidič Vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s Vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí Vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti
- zásilku Vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení Vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den
- hmotnost balíku je omezena do 50 kg
- v určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete na http://www.ppl.cz/vecerni_doruceni.asp)
- zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele
- cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)
Převzetí a reklamace:
- Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.
- Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.
Komunikace s PPL -pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic)

Platební podmínky
Dobírkou – platba v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží řidiči PPL. Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.

Záruka a reklamace
Záruku za zboží poskytujeme v souladu s obecně platnými právními předpisy. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávnou manipulací a použitím výrobku a skladováním. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, popis závady. Zboží, na kterém je uplatňována reklamace musí být vráceno v původním obalu spolu s dokladem o koupi. V případě oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus nebo vrácena kupní cena zboží.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží od dopravce známky poškození, musí neprodleně zkontrolovat obsah zásilky, zda není poškozen přepravou. Pokud ano, pak je kupující povinen ihned informovat přepravce a zároveň prodávajícího. Prodávajícímu tuto skutečnost sdělit písemně na kontaktní adresu nebo e-mailem nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. Za vzniklou škodu při přepravě odpovídá přepravce.

Vrácení zbož - odstoupení od smlouvy
Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.
Zboží musí být vráceno na adresu prodejce nepoškozené, nepoužité, v kompletním stavu spolu s nepoškozeným původním obalem a dokladem o koupi a řádně zabalené, aby se při zpáteční cestě nepoškodilo. Zaslání zpět na dobírku není možné a takové zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Upozorňujeme, že poštovní náklady si hradí zákazník sám.
Po obdržení vráceného zboží Vám do 14 dnů vrátíme kupní cenu zboží převodem na Váš účet. Do ceny zboží se nezapočítávají náklady spojené s jeho expedicí. Tyto náklady jsou přesně vyčísleny v daňovém dokladu, který je součástí každé zásilky.
Jestliže se rozhodnete zboží vrátit, informujte nás prosím předem na e-mail nebo telefonicky.

Nepřevzatá dobírka
V případě, že objednávka zaslaná dobírkou nebude zákazníkem vyzvednuta a řádně zaplacena, budeme požadovat uhrazení nákladů spojených se zasláním objednávky a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Kupující bude telefonicky či písemně kontaktován, poté obdrží doporučenou listovní zásilku s potřebnými údaji k uhrazení nákladů. V případě opakovaného odmítnutí zásilky či nezaplacení smluvní pokuty do stanovené lhůty si vyhrazujeme právo, uveřejnit jeho osobní údaje (jméno, adresu) v Černé listině na našich www stránkách.
Zákazník souhlasí, že veškeré neuhrazené dluhy plynoucí z této smlouvy budou předávány společnosti deredes s.r.o. (www.checkout.cz) k vymáhání a budou po něm nárokovány veškeré náklady na vymáhání a další náklady s tím spojené. Dále souhlasí, že v případě neuhrazení může být zveřejněny jeho osobní údaje (jména, adresa, dlužná částka) v databázi dlužníků ČR.

Ochrana osobních dat
Vážíme si Vaší důvěry a proto chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím. Respektujeme Vaše soukromí a zavazujeme se, že poskytnuté údaje budou použity výhradně k vyřízení odeslané objednávky a doručení zboží.

Závěrečná ustanovení
Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s uvedenými podmínkami nákupu. Vzniklá kupní smlouva, pokud není výslovně stanoveno jinak v obchodních a dodacích podmínkách, a z ní plynoucí práva a povinnosti se řídí Obchodním zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.